Ceder olie

€ 3,77

Ceder olie

€ 3,77
  • Latijnsenaam: Juniperus Mexicana
  • Inhoud: 10ml of 30 ml
  • Gebruik: Verdamp deze pure essentiële olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad- of massageolie.
  • Waarschuwing: Irriterend voor de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Buiten bereik van kinderen bewaren. Draag geschikte handschoenen. Bij inslikken niet het braken opwekken, direct een arts raadplagen en verpakking of etiket tonen. Bij contact met de huid of ogen: met veel water en zeep wassen. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.
  • Samenstelling: Cederhout olie (Juniperus Mexicana)